Om

Om osForeningen Bakkehuset i Vedbæk består af alle medlemmerne, de frivillige arbejdsgrupper og bestyrelsen.


Brugerstyring – hvad betyder det?


Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper. Du kan byde ind med forslag til nye aktiviteter, som du selv har lyst og overskud til at forestå efter 1. januar, og alle er velkomne til at give en hånd med, dér hvor den enkelte synes, at han eller hun kan gøre en forskel. Hvis der er en gruppe, du godt kunne tænke dig at være frivillig i, kan du henvende dig til en af tovholderne eller i receptionen.

 

Frivillige arbejdsgrupper og deres tovholdere

 • Bestyrelsen – formand Anne Grete Swainson og næstformand Ole Nielsen
 • Økonomigruppen – kasserer Poul Erik Andersen, næstformand Ole Nielsen
 • Kommunikationsgruppen – bestyrelsesmedlemmerne Erling Reesbøll og Tove Melton
 • Cafégruppen – bestyrelsesmedlem Jens Broch, driftsansvarlig Ingalill D Johnsen, medarbejder Tina Løvenaa 
 • Aktivitetsgruppen – bestyrelsesmedlem Inger Skat Kaplan
 • Arrangementsgruppen – bestyrelsessuppleant Lone Lillemark
 • Receptionistgruppen – frivillig Hanne Ellemann-Jensen
 • Frivilliggruppen – bestyrelsessuppleant Lone Lillemark
 • Havegruppen – bestyrelsesmedlem Jens Broch
 • Indretningsgruppen – frivillig Kristin Østergaard
 • Handy-men gruppen – bestyrelsesmedlem Jens Broch, bestyrelsessuppleant Per Kruse


Medarbejdere ansat af Rudersdal kommunes ældreområde

 • Husleder Flemming Hagen Gregersen - flemg@rudersdal.dk   
 • Cafémedarbejder Ingalill D. Johnsen - injo@rudersdal.dk
 • Cafémedarbejder Tina Løvenaa - tilo@rudersdal.dk


Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og koordinering af aktiviteter i Bakkehuset i og med udgangspunkt i Bakkehuset, f.eks. udvikling af programindhold, ansættelse af trænere, organisering af frivillige, f.eks. samarbejdet med Rudersdal kommune, husets økonomi, politik for medlemskab, organisering af frivillige i arbejdsgrupper, cafédriften, udlejning af huset, foreningens økonomi, politik for medlemsskan, fastsættelse af åbningstider og samarbejdet med Rudersdal kommune. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med den af kommunen ansatte husleder, som har ansvaret for den daglige drift af huset


Huslederen har ansvaret for den daglige drift af huset gennem et nært samarbejde med bestyrelsen, ansatte, arbejdsgrupper og frivillige. Huslederen har derudover den løbende og strukturerede kontakt til Rudersdals kommunes ældreområde og kommunens aktivitetscentre.


Cafémedarbejderne har det professionelle ansvar for den daglige drift af caféen, herunder menuplanlægning og indkøb i respekt for kommunens sundhedspolitik og i samarbejde med cafégruppen og huslederen.


Kontakt

Formand Anne Grete Swainson - formand@bakkehuset2950.dk

Bestyrelse - bestyrelse@bakkehuset2950.dk

Husleder Flemming Hagen Gregersen -  flemg@rudersdal.dk   

Caféleder Ingalill D. Johnsen - injo@rudersdal.dk


Tovholdere for arbejdsgrupper 

Økonomigruppen - peandersen@stofanet.dk - olelit@hotmail.com

Kommunikationsgruppen - erling@reesboell.dk - tovemelton@gmail.com

Cafégruppen - egebaekvej185@gmail.com

Aktivitetsgruppen - ingerskat@gmail.com

Arrangementsgruppen - lone.lillemark@gmail.com

Receptionistgruppen - mamasan-heine@mail.dk

Frivilliggruppen - lone.lillemark@gmail.com

Havegruppen - egebaekvej185@gmail.com

Indretningsgruppen - kristin.ostergaard@mail.dk

Handymengruppen - egebaekvej185@gmail.com - mette.per@webspeed.dk


Foreningen Bakkehuset i VedbækBakkehuset i Vedbæk


Bakkehuset i Vedbæk er brugerstyret aktivitetshus.


Rudersdal kommune stiller villaen og haven til rådighed for kommunens pensionister og førtidspensionister.


Foreningen Bakkehuset

CVR: 38984829

Bank: 5012 1499730

Mobilepay: 56461


Kontakt

Vedbæk Strandvej 373

2950 Vedbæk

Receptionen er åben hverdage mellem kl. 09.00 - 13:00

 

Tlf 4611 15 80

Åbningstider

Reception og Parterre-café
Hverdage kl. 9.00 - 13.00

Caféen på 1. sal
Hverdage kl. 11.30 - 13.30


Ud over de faste åbningstider i hverdagene. Kan man også leje lokalerne udenfor åbningstid. Hvis du vil vide mere om mulighederne så klik på punktet i menuen Udlejning.Bakkehuset mail:

bakkehuset@bakkehuset2950.dk


Husleder

Flemming Hagen Gregersen

flemg@rudersdal.dk

© Copyright. Bakkehuset i Vedbæk 2018