Om

 

 

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk består af alle medlemmerne, de frivillige arbejdsgrupper og bestyrelsen.

 

Brugerstyring – hvad betyder det?

 

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper. Du kan byde ind med forslag til nye aktiviteter, som du selv har lyst og overskud til at forestå efter 1. januar, og alle er velkomne til at give en hånd med, dér hvor den enkelte synes, at han eller hun kan gøre en forskel. Hvis der er en gruppe, du godt kunne tænke dig at være frivillig i, kan du henvende dig til en af tovholderne eller i receptionen.

Frivillige arbejdsgrupper og deres tovholdere

 

Medarbejdere ansat af Rudersdal kommunes ældreområde

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og koordinering af aktiviteter i Bakkehuset i og med udgangspunkt i Bakkehuset, f.eks. udvikling af programindhold, ansættelse af trænere, organisering af frivillige, f.eks. samarbejdet med Rudersdal kommune, husets økonomi, politik for medlemskab, organisering af frivillige i arbejdsgrupper, cafédriften, udlejning af huset, foreningens økonomi, politik for medlemsskan, fastsættelse af åbningstider og samarbejdet med Rudersdal kommune. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med den af kommunen ansatte husleder, som har ansvaret for den daglige drift af huset

 

Huslederen har ansvaret for den daglige drift af huset gennem et nært samarbejde med bestyrelsen, ansatte, arbejdsgrupper og frivillige. Huslederen har derudover den løbende og strukturerede kontakt til Rudersdals kommunes ældreområde og kommunens aktivitetscentre.

 

Cafémedarbejderne har det professionelle ansvar for den daglige drift af caféen, herunder menuplanlægning og indkøb i respekt for kommunens sundhedspolitik og i samarbejde med cafégruppen og huslederen.

 

Kontakt

Formand Anne Grete Swainson - formand@bakkehuset2950.dk

Bestyrelse - bestyrelse@bakkehuset2950.dk

Husleder Flemming Hagen Gregersen - flemg@rudersdal.dk

Caféleder Ingalill D. Johnsen - injo@rudersdal.dk

 

Tovholdere for arbejdsgrupper

Økonomigruppen - peandersen@stofanet.dk - olelit@hotmail.com

Kommunikationsgruppen - erling@reesboell.dk - tovemelton@gmail.com

Cafégruppen - egebaekvej185@gmail.com

Aktivitetsgruppen - ingerskat@gmail.com

Arrangementsgruppen - lone.lillemark@gmail.com

Receptionistgruppen - mamasan-heine@mail.dk

Frivilliggruppen - lone.lillemark@gmail.com

Havegruppen - egebaekvej185@gmail.com

Indretningsgruppen - kristin.ostergaard@mail.dk

Handymengruppen - egebaekvej185@gmail.com - mette.per@webspeed.dk

 

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk

 

 

Bakkehuset 2018

 

Bakkehuset i Vedbæk er gået over til at blive brugerstyret fra 1. januar 2018.

 

Rudersdal kommune stiller villaen og haven til rådighed for kommunens pensionister og førtidspensionister.

 

Foreningen Bakkehuset

CVR: 38984829

Bank: 5012 1499730

Mobilepay: 56461

Bakkehuset mail:

bakkehuset@bakkehuset2950.dk

 

Husleder

Flemming Hagen Gregersen

flemg@rudersdal.dk

 

Åbningstider

 

Hverdage kl. 9.00 - 14.45

 

Ud over de faste åbningstider i hverdagene. Kan man også leje lokalerne udenfor åbningstid. Hvis du vil vide mere om mulighederne så klik på punktet i menuen Udlejning.

 

 

 

Kontakt

Vedbæk Strandvej 373

2950 Vedbæk

Receptionen er åben hverdage mellem kl. 09.00 - 14.45:

Tlf 4611 15 80

© Copyright. Bakkehuset i Vedbæk 2018